Sơ đồ mặt bằng chi tiết Căn hộ chung cư Golden West

Sơ đồ chi tiết các căn hộ trong tòa chung cư golden west số 2 Lê Văn Thiêm

sơ đồ mặt bằng căn hộ Loại A1 chung cư Golden west Lê văn thiêm

sơ đồ mặt bằng căn hộ a1 chung cư golden west Lê văn thiêm

sơ đồ mặt bằng căn hộ Loại A2 chung cư golden west Lê văn thiêm

sơ đồ mặt bằng căn hộ a2 chung cư golden west Lê văn thiêm

sơ đồ mặt bằng căn hộ Loại B1 chung cư golden west Lê văn thiêm

sơ đồ mặt bằng căn hộ b1 chung cư golden west Lê văn thiêm

sơ đồ mặt bằng căn hộ Loại B2 chung cư golden west Lê văn thiêm

sơ đồ mặt bằng căn hộ b2 chung cư golden west Lê văn thiêm

sơ đồ mặt bằng căn hộ Loại C1 chung cư golden west Lê văn thiêm

sơ đồ mặt bằng căn hộ c1 chung cư golden west Lê văn thiêm

sơ đồ mặt bằng căn hộ Loại C2 chung cư golden west Lê văn thiêm

sơ đồ mặt bằng căn hộ C2 chung cư golden west Lê văn thiêm

sơ đồ mặt bằng căn hộ Loại D1 chung cư golden west Lê văn thiêm

sơ đồ mặt bằng căn hộ Loại D1 chung cư golden west Lê văn thiêm

Liên hệ cho thuê căn hộ chung cư Golden West Lê Văn Thiêm: 0904748636